Informacije o varstvu osebnih podatkov

Ime in kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov

Upravljavec Vaših podatkov, ki smo jih prejeli na podlagi registracije ali oddaje naročila na spletni strani prohobi.net je TECH d.o.o., Ljubljanska cesta 21e, 1241 Kamnik, matična številka 1623729000, telefon: 01 839 46 17, elektronski naslov info@prohobi.net (v nadaljevanju: upravljavec)

Vrste osebnih podatkov, namen in pravna podlaga za obdelavo podatkov

Za izvedbo naročila nam mora naročnik posredovati vsaj naslov za dostavo in elektronski naslov.Neobvezno pa nam lahko posreduje še:

-telefonsko številko (za hitrejše reševanje morebitnih zastojev pri izvedbi naročila)

-ime podjetja in davčno številko (če je naročnik podjetje)

Posredovanje teh podatkov je prostovoljno, kar pomeni, da jih zbiramo samo, če ste jih sami vpisali.

Zagotavljamo Vam, da Vaše osebne podatke obdelujemo samo za namen izvedbe naročila, ter morebitno poslovno komunikacijo v primeru zapletov pri izvedbi naročila.

Vaše podatke obdelujemo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov in z vsakokrat veljavno nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. To pomeni, da so vsi vaši podatki uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani.

Uporabniki osebnih podatkov

V okviru zakonskih pristojnosti se Vaši osebni podatki lahko razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov, ki vaših podatkov v nobenem primeru ne obdelujejo za lastne namene:

-ponudnikom poštnih storitev

-ponudnikom plačilnih storitev, če je izbrana vrsta plačila PayPal

-ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Vaši podatki se hranijo na spletni strani prohobi.net trajno do Vaše izražene želje po izbrisu, z namenom lažjega ponovnega naročanja in pregleda zgodovine naročil.

Vaši podatki iz izvedenih naročil, kjer je bil izdan račun, se hranijo v računovodskih evidencah podjetja trajno oz. minimalno 10 let v skladu z davčno zakonodajo.

Zagotavljamo vam, da Vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni.

Ostale informacije

Vaše podatke shranjujemo in obdelujemo v programski opremi, ki je osnova za spletno stran prohobi.net, ter v primeru izvedbe naročila in izdaji računa v interni bazi računovodskega programa podjetja.

Vsi naši računalniški sistemi in oprema so s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi zaščiteni proti nenamernemu ali nezakonitemu dostopu, spreminjanju, razkritju ali razširjanju Vaših podatkov s strani nepooblaščenih oseb ter pred nenamerno ali nezakonito izgubo in uničenjem osebnih podatkov. Po prenehanju potrebe po hranjenju podatkov in izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani, se ti nepovratno in trajno izbrišejo.

Pravice posameznika, na katerega se podatki nanašajo

Podjetje TECH d.o.o. dosledno zagotavlja uresničevanje Vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo Vaših podatkov.

Če ne želite, da bi vaše osebne podatke še naprej obdelovali za potrebe pregleda naročil in lažjega ponovnega naročanja, nam lahko to kadarkoli sporočite, ne da bi vam nastali kakšni stroški. V ta namen nam pošljite pisno sporočilo na naslov TECH d.o.o., Ljubljanska cesta 21e, 1241 Kamnik, preko kontaktne strani na spletni strani prohobi.net ali na elektronski naslov: info@prohobi.net. V tem primeru bomo vaše podatke v podatkovni bazi spletne strani prohobi.net izbrisali oziroma uničili. Izbris iz sistem avtomatično pomeni, da ne boste več imeli dostopa do zgodovine vaših naročil, ter vašega profila na spletni strani prohobi.net.

V povezavi z obdelavo Vaših podatkov Vam TECH d.o.o. zagotavlja še naslednje pravice:

-pravico do dostopa do Vaših osebnih podatkov (npr. vpogled in njihovo prepisovanje)

-informacije v zvezi z obdelavo Vaših podatkov, kot so informacije o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, ki so jim bili oziroma jim bodo razkriti osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov in o obstoju morebitnega iznosa podatkov v tretjo državo ali organizacijo.

-pravico do popravka netočnih podatkov in dopolnitve nepopolnih podatkov

-pravico do izbrisa vseh osebnih podatkov (t.i. "pravica do pozabe"), če so izpolnjene predpostavke iz 17.člena Splošne uredbe o varstvu podatkov

-pravico do omejitve obdelave, če (a.)oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preverbo točnosti osebnih podatkov, (b.) je obdelava nezakonita in namesto izbrisa zahtevate omejitev izbrisa podatkov, (c.) upravljavec podatkov ne potrebuje več za potrebe obdelave, jih pa potrebujete Vi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, (č.) vložite ugovor zoper obdelavo svojih podatkov na osnovi zakonitih interesov upravljavca, dokler se ne preveri zakonitost njihove obdelave

-pravico do prenosljivosti podatkov oz. prejem podatkov v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali posredovanje podatkov drugemu upravljavcu

Imate tudi pravico, da vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če menite, da obdelava Vaših osebnih podatkov krši zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Za uresničitev Vaših pravic se lahko obrnete na upravljavca podatkov, na zgoraj navedene kontaktne podatke. Vaša vprašanja bomo obdelali brez nepotrebnega odlašanja in neodplačno v skladu z zakonskimi zahtevami ter vam sporočili, katere ukrepe smo sprejeli.