Spajkanje je v elektroniki eno izmed pomembnejših opravil, saj na ta način najbolj enostavno sestavljamo vezja in jih povezujemo. Sama tehnika spajkanja je precej enostavna, vendar tako, kot vsaka spretnost zahteva nekaj treninga in vaje, ter poznavanja samega postopka in pasti.

Za kvalitetno in tekoče delo pri spajkanju velja, da pravo orodje opravi pol dela, vendar vsaj na začetku ne kompliciramo preveč z orodjem, ker nam bo potem samo delo in uporaba pokazala kaj nam najbolj ustreza. Za začetek in občasno uporabo imamo tudi mi nekaj primernega pribora, kar si lahko ogledate na naši strani.

Najprej si bomo ogledali samo spajkanje nato pa še kako spajko odstranimo.

spajkalnik1.jpg

Spajkalnik

Za večino klasičnega dela pri spajkanju (komponente na tiskano vezje,...) potrebujemo spajkalnik moči med 25 in 30W. Z večjo močjo lahko zelo hitro poškodujemo vezje ali elemente, kar kasneje popravimo z samo tehniko spajkanja. Če bo naše delo obsegalo spajkanje močnostnih elementov z debelimi priključki ali večjimi kovinskimi površinami, spajkanje žic večjega premera in podobnih elementov, ki hitro odvajajo toploto bomo potrebovali močnejši spajkalnik 50-70 W. Če bomo delali več, potem je najboljša varianta spajkalna postaja, kjer lahko reguliramo temperaturo in z menjavo konic, tudi prenos toplote in obdelovalno površino.

spajka.jpg

Spajka (cin)

Za spajkanje uporabljajte tanko spajkalno žico, debeline do 1mm, ki že vsebuje ustrezno spajkalno sredstvo v svojem jedru. Pri spajkanju elektronskih vezij NIKAKOR ne uporabljajte raznih cinol in podobnih past, ker boste uničili tiskano vezje in elemente.


Osnovni položaj za pravilno spajkanje izgleda kot prikazuje spodnja slika:

spajk_poloz.jpg

Spajkalnik držimo kot svinčnik in segrevamo površino na vezju in priključek komponente (hkrati) le nekaj sekund. Spajko dodajamo počasi in v majhnih količinah, tako da se lepo razlije okrog priključka.

Celoten postopek bolj podrobno prikazuje spodnji prikaz:

spajk_post.jpg


Zelo pomembna je tudi postavitev elementov pred začetkom spajkanja, saj nam le tako ne bo treba kasneje popravljati vezja. Pri delu si lahko pomagamo z raznimi nosilci, lahko pa tudi rahlo ukrivimo priključke elementov, vendar ne preveč, ker imamo lahko težave ob morebitnem odspajkovanju.

Elemente postavljamo čim bolj pravokotno oz. vzporedno z tiskanim vezjem (kot je pač predvidena montaža) in načeloma velja, da jih naslonimo na vezje, ker so potem bolj odporni na vibracije in druge mehanske vplive. To ne velja za tiste komponente, ki se močno grejejo in je pravilno, da so odmaknjene od vezja, kar poveča pretok zraka okrog njih (za težje elemente uporabimo tulce za priključke ali druge nosilce).

spajk_postel1.jpg


Napake pri spajkanju

spajk_napake.jpg


Odstranjevanje spajke
Če se nam ponesreči spajkanje ali moramo odstraniti kakšen element, lahko za manjše nepravilnosti poskušamo popraviti, kar z konico, drugače pa moramo na nek način odstraniti spajko (cin):

-odspajkalna črpalka - je orodje, ki nam posrka odvečno spajko. Profesionalni odspajkovalniki imajo vgrajeno tako ogrevano konico, kot tudi električno črpalko, vendar nam bo za večino zadev zadostovala tudi ročna:

spajk_crpa.jpg

Kako odstranimo spajko?

1.gumb na vrhu pritisnite proti konici, tako da se napne vzmet in gumb zatakne
2.segrejte spajko, ki jo želite odstraniti
3.hkrati ko grejete, približajte konico odspajkalne črpalke stopljeni spajki in pritisnite stranski gumb (brez da premaknete črpalko)-odspajkovalna pletenica - v določenih primerih je bolj učinkovita pletenica, predvsem, če želimo spajko popolnoma odstraniti s površine (SMD).

spajk_pletenica.jpg


Pletenico uporabimo tako, da z ščipalkami odrežemo približno 2 cm in jo z pinceto položimo na spajko, ki jo želimo odstraniti. Z zgornje strani jo z spajkalnikom pogrejemo in spajka se bo posrkala v pletenico. Po potrebi jo malo premaknemo, tako da očistimo vso želeno površino.


Kakšne vrste črpalk in pletenic obstajajo si lahko pogledate preko iskalnika.

Pri spajkanju gre lahko tudi kaj narobe, zato upoštevajte spodnja navodila:

1.Pri delu se konica spajkalnika segreje na zelo visoke temperature, ki se ohranijo še nekaj časa po izklopu
2.Pred delom odmaknite gorljive materiale na varno razdaljo in pazite, da ne pridejo v bližino ali v kontakt z konico spajkalnika
3.Spajkalnik odlagajte in hranite izven dosega otrok
4.Napajalna napetost mora biti enaka nazivni napetosti naprave.
5.Pred vklopom preverite, da je spajkalna konica pravilno vstavljena in vijak privit.
6.Spajkalnika ne smete vključiti brez vstavljene konice.
7.Po končanem delu pustite, da se spajkalnik ohladi na zraku (Nikakor ga ne smete hladiti z vodo ali drugo tekočino !).
8.Po končani uporabi odložite spajkalnik na podstavek in ne na kakšno drugo površino.
9.Če poškodujemo priključni kabel spajkalnika, ga takoj izključimo iz omrežja in prenehamo uporabljati.